Buşinqlər və Hublar

Buşinqlər və hublar dəstək təmin etmək, sürtünməni azaltmaq və fırlanma hərəkətini asanlaşdırmaq üçün müxtəlif tətbiqlərdə geniş istifadə olunan mexaniki komponentlərdir. Onlar hamar və idarə olunan hərəkətin vacib olduğu maşın və avadanlıqlarda mühüm rol oynayırlar.

Kolların və Hubların növləri

Həm kollar, həm də hublar sürtünməni azaltmaqla, yükləri dəstəkləməklə və idarə olunan hərəkəti asanlaşdırmaqla mexaniki sistemlərin səmərəli və etibarlı işləməsinə töhfə verir. Onların dizaynı və material seçimi yük qabiliyyəti, sürət və ətraf mühit şəraiti kimi tətbiqin xüsusi tələblərindən asılıdır.

Buşinqlər

Düz rulmanlar və ya qollu rulmanlar kimi tanınan kollar, adətən metal, plastik və ya aşağı sürtünmə xüsusiyyətlərinə malik digər materiallardan hazırlanmış silindrik formalı komponentlərdir. Onlar sürtünmə və aşınmanı minimuma endirərkən fırlanan valları və ya oxları dəstəkləmək üçün istifadə olunur. Kollar yuvaya və ya çuxura sığmaq üçün nəzərdə tutulmuşdur və mil və ya sancaq üçün sürüşmə və ya fırlanan interfeys təmin edir. Onlar hərəkət edən hissələr arasında sürtünməni azaltmağa kömək edir, zərbə və vibrasiyanı udur və yüklərə dəstək verir.
Buşinqlər tez-tez müxtəlif sənaye və avtomobil tətbiqlərində, məsələn, mühərriklər, transmissiyalar, nasoslar və asma sistemlərində istifadə olunur. Fərqli iş şəraiti və tələblərinə cavab vermək üçün müxtəlif formalarda, ölçülərdə və materiallarda olurlar.

Hublar

Qovşaqlar təkərlər və ya dişlilər kimi fırlanan hissələri şafta və ya oxa birləşdirmək üçün istifadə olunan mərkəzi komponentlərdir. Onlar təhlükəsiz və balanslaşdırılmış əlaqəni təmin edən fırlanma qurğularının mərkəzi elementləri kimi düşünülə bilər. Qovşaqlar sabitliyi və uyğunluğu qoruyarkən fırlanma anı və fırlanma hərəkətini ötürmək üçün nəzərdə tutulmuşdur.
Təkərlər kontekstində hublar oxa qoşulan və təkərin hamar şəkildə dönməsinə imkan verən vacib komponentlərdir. Onlar tez-tez əyləc diskləri və ya təkər diskləri kimi digər komponentləri təmin etmək üçün flanşlar və ya dirəklər kimi xüsusiyyətlərə malikdirlər. Qovşaqlar müxtəlif tətbiqlərdə, o cümlədən nəqliyyat vasitələri, velosipedlər, maşınlar və sənaye avadanlıqlarında tapıla bilər.